krisztustudat
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     

//krisztustudat.gportal.hu/portal/krisztustudat/image/gallery/1290841848_34.jpg
 

     
Menü
     
Számláló
Indulás: 2010-11-25
     
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
     
További oldalaim
     

//krisztustudat.gportal.hu/portal/krisztustudat/image/gallery/1290755969_49.jpg

Alábbi menüpontokban üzeneteimet olvashatják.
További írásaimat megtalálják a következő oldalon:
lendvaykati.gportal.hu/gindex.php


     
2013 üzenetem
     
2012- 2011 üzenetem
     
Az ÚJ EGYHÁZ Szellemisége
     
Magyarság
     
Gondolatok Jézustól, melyek tanítás jellegűek
     
Megtérés
     
Isteni Irgalmasság üzenete
     
Kegyelem
     
Megváltás
     
A gyermeki és az emberi érték
     
Idők vége és kezdete
     
Hit
     

//krisztustudat.gportal.hu/portal/krisztustudat/image/gallery/1290805832_29.jpg

Alábbiakban mások üzeneteit,
tanításait találják:

     
Tanítások a végső időkről
     
Tanítások
     

     

     
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
     
Mások írásai- üzenetei
     

 

//lendvaykati.gportal.hu/portal/lendvaykati/image/gallery/1266047311_56.jpg

 

     
Ahonnan látogatják az oldalt

 

     
Ismeret Isten Megváltó Tervéről


Az eredendő bűn


Ismételten kérdések merülnek fel bennetek, melyekre választ szeretnétek. Viszont felvilágosítani csak akkor tudlak benneteket, ha összeköttetésbe léptek velem, ha bensőséges ima után halljátok, hogy mit mondok. Ha nem közvetlen a szellem szava által szólítalak meg, akkor az ima után felmerülő gondolatokat válaszomnak tekinthetitek. Kívánságtok, és a hozzám intézett kérés a helyes gondolkodást biztosítja. Nélkülem nem álltok az igazság talaján, nélkülem hiábavaló a magyarázatra való törekvéstek. Nélkülem csak téves gondolatanyag tölt el benneteket, miket az alulról jövő erők közvetítenek - azért mert engem elhagytatok - pedig csak én vagyok aki az igazságot adja.

Ezért a következőket mondom: Amíg nem vagytok tökéletesek, csak képszerű magyarázatot kaphattok. A végtelen, mély isteni bölcsességet soha nem vagytok képesek megérteni. Soha nem vagytok képesek megérteni kormányzásomat, munkálkodásomat, mert tökéletlenségtek hiányos megismerő erőt is jelent. Tehát értelmetek erejével nem tudtok magyarázatot találni, viszont villámgyorsan megkaphatjátok, amint a Szellemi Birodalomban szeretetem világossága átjárt.

Tehát a Földön képszerű magyarázatot kaptok, csak felfogó képességteknek megfelelően ábrázolhatók a folyamatok, amelyek teremtésemben végbemennek. Ezért az első ember szívében végbemenő folyamatokat is csak földi fogalmakkal lehet érthetővé tenni. Ez önmagában igen gyenge hasonlat, de magatok is még gyenge szellemmel vagytok. Az embereket természeti törvények kötik. A teljes szabadságot eljátszottátok egykori bukástokkal, ezt kell újra megszerezni a földi élet által. Az első embereknek ezért akarati próbát adtam. Azt akartam ezzel a próbával kifejezni, hogy ismerjék fel: egy "hatalomnak" vannak alávetve, ennek a hatalomnak kell szabad akaratukat újra alárendelni ahhoz, hogy a szabadságot végképp megszerezzék. Először nem akartak elismerni, és ez volt az első bűnük - a szembeszegülés velem akiből kiindultak. Ezt az első bűnt csak az szüntetheti meg, ha szabad akarattal újból elismernek. Ezt az elismerést akartam elérni, amikor létrehoztam a Teremtést.

Az első emberek tehát ezért úgy voltak megteremtve, hogy igenis elismerhettek - de erre nem lettek kényszerítve. Ezért kellett a szabad akaratnak döntést tenni, ami azután újra egy "kisértésben" lett kipróbálva. Ezért kellett az ember szemét olyan valamire irányítani, amire vágyódott. Egyszerre kellett érkezni a tilalomnak és a csábításnak, hogy az akarati döntés végbemenjen. Érthető módon a csábításhoz egy ígéret kapcsolódott, és ennek kellett ellenállnia.

A tilalom és a csábítás két oldalról érkezett, mert arról volt szó, hogy vagy visszatér hozzám, vagy megmarad ellenfelemnél. Az általam teremtett vagy eléri a célját - vagy visszaesik a mélybe. Következésképpen vágyakozást kellett kelteni az emberben, mely lehetőséget adott neki, hogy ezt a vágyát kielégítse - vagy legyőzze a magasabb cél érdekében. A magasabb cél az örök boldogság nálam, mely ezerszeresen több, mint a földi beteljesülés.

A tőlem elvált szellemlények visszaszerzése köztem és ellenfelem közt küzdelmet jelentett, ezért neki is lehetőséget kellett adni, hogy a lények akaratára befolyást gyakorolhasson. Viszont ő látszat javakat és látszat boldogságot ígért, hogy az emberek az örökélet boldogságát eljátsszák. Én ismertem ezt a kísértést, és ezért az első embereknek a parancs mellé az örök halálra utalással figyelmeztetést is adtam. Ez a figyelmeztetés elég kellett volna hogy legyen a vágyódás elfojtására - nehogy életét elveszítse. Ellenfelem viszont figyelmeztetésem ellenkezőjéről győzte meg őket. Az ÉLETET ígérte nekik. Azok engem elismertek mint a legnagyobb hatalmat - és mégis a hazugságot követték, ezzel hozták be a HALÁLT a világba.

Mi volt az, ami olyan hatalmasra gerjesztette vágyukat, hogy ebbe belebuktak? A Paradicsomban boldog életet éltek, minden teremtett dolog urai voltak. Akaratuknak minden alá volt rendelve, boldogok voltak erejük és hatalmuk birtokában. Az elsőnek teremtett embereket bensőséges szeretet kapcsolta egymáshoz, és ennek a szeretetnek az erejével megválthatták volna magukat ellenfelem bilincseiből. Míg ez a szeretet reám és a partnerre irányult, nem is volt semmi veszély, hogy az akarati próbát ne állnák meg.

Viszont ellenfelem képes volt arra, hogy rossz irányt adjon ennek a szeretetnek. ÖNSZERETETRE fordította, amennyiben hamis ígéretet tett, és fellángoltatta a vágyat, hogy maguk teremtsenek maguknak boldogságokat. Szeretetük megkívánó, egoista és alacsonyfokú szeretetté vált. Ezzel újra annak a hatalmába adták magukat, akitől szabadulni kellett volna. Ezt meg is tehették volna, ha parancsomat magasabbra helyezik saját vágyuknál.

Emberek értsétek meg, még nem érkezett el az az idő, amikor az első emberpárt meg akartam áldani a tovább-nemzéssel. Nem lehet semmi sem bűn, ami törvényes renden belül megy végbe - és a nemzés soha nem lehet az Istentől akart Rend elleni folyamat. Viszont az érzékek kielégítése olyan akarat nélkül, hogy életet szüljön, nem a szeretet aktusa, nem isteni!

Az ellenfelem által lángralobbantott önszeretet lehúzza az embert, és teljesen az ő hatalmába hajtja. Ennek a hamis szeretetnek lettek áldozatai az első emberek. Ez a hamis szeretet volt az a bűn, mely újra az ősbűnre figyelmeztetett. A gőgre, amely nem akarta magát szétosztani, hanem mindent maga akart birtokolni, és ezt nemzőjüktől, a Sátántól örökölték. Ennek az isteni szeretettel semmi közös vonása nincs.

Az isteni szeretet mint szikra nyugszik szívetekben, és magas lángra lobbanhat. Viszont ellenfelem célja az volt - és most is az - hogy visszájára fordítsa ezt a szikrát, és ez sikerült is neki. A tiszta istenit beszennyezték, és önzéssé változtatták, mely már nem érdemli meg hogy "szeretetnek" nevezzék. Csak érzékiségnek, önzésnek, önszeretetnek lehet nevezni, amely mindenre képes, amit csak ellenfelem kér tőletek.

És így lett a továbbnemzés aktusa is eszköz ellenfelem kezében, mellyel megszámlálhatatlan lelket fordított maga felé. Ez már nem lett volna lehetséges, ha akkor az én áldásom alatt lett volna az ember. Akkor a boldogítás és odaadás isteni szeretete lett volna az új élet keletkezésének a megkoronázása.

A bűnbeesés tehát odaadta a tiszta isteni szeretetet a tisztátalan önző szeretetért. Sátáni behatásra kialudt az isteni szikra az emberben, helyette olyan tüzet gyújtott, melynek minden nemes és tiszta áldozatul esett. Minden érzék felizgult és mohóságra hajtott - ami már nem felelt meg az ÉN teremtő aktusomnak. Viszont ellenfelem akarati szabadsága, és teremtményeim miatt nem akadályoztam meg, hiszen még mindig az egyes ember akaratától függ, hogy ellenálljon a Sátán eme kísértésének.

Tehát nem a nemzési aktus a bűnbeesés, hanem a Sátán által indított, szabad akaratilag felgyújtott visszás és bűnös szeretet. Az isteni értelmezés szerint boldogító teremtési aktust sárba vonták, és tisztátalan szellemek játékává tették. Ellenfelemnek olyan aktushoz adtak belépést, ahol magam akartam áldásommal jelen lenni, hogy az embereknél megerősítsem a tiszta, isteni szeretetet. Ez átment volna a nemzett lényre, és olyan emberi nemzedék keletkezett volna, akik az állandóan világosodó szeretet világánál minden szenvedés és kín nélkül visszataláltak volna hozzám. Akiket ez a szeretet rövid idő alatt megváltott volna, mert felismertek volna engem, ahonnan a szeretet sugárzott.

Ezt az akarati próbát az emberek megállhatták volna. Viszont én is, az ellenfelem is az emberek lelkéért küzdött, és ezért nem akadályozhattam meg, hogy ezt az eszközt használja a győzelem biztosítására, mert arról volt szó, hogy teljesen szabad akaratból térnek hozzám vissza teremtményeim - de csődöt mondtak. Ez az egész emberi nemet olyan sorsra ítélte, melyből magától már képtelen volt megszabadulni. Míg egy ember ezután tiszta, isteni szeretetből létre nem hozta azt a művet, mely az egész emberiség helyett kiengesztelte Istent, és ezzel szabaddá tette az utat fölfelé. Mert a győzelem a szereteté, és a szeretet nem nyugszik addig, míg az utolsó elbukott is vissza nem tér hozzám.
Ámen.

B.D.Nr.7127 1958. 05. 22.


Miért lett elvéve az embertől az emlékezés?


Ha ti emberek a földi életet úgy néznétek, mint egy végtelen időkig tartó fejlődési folyamat utolsó szakasza, akkor nagy buzgósággal tennétek meg ezt a rövid szakaszt, nem sajnálnátok semmi fáradtságot, hogy ebben a rövid életszakaszban a fölfelé való fejlődésteket sikeresen befejezzétek. De minden visszaemlékezéstek hiányzik, csak annyit tudtok biztosan, hogy ez a földi élet rövid, ezért nincs bennetek különlegesen nagy buzgóság. Inkább közömbösek vagytok aziránt, hogy mi van még előttetek. Kevés gondotok van rá, mi lesz a földi élet után. Viszont a földi utat minden visszaemlékezés nélkül kell megtennetek, nehogy az határozza meg, mit akartok, gondoltok és tesztek.

Ha csak csekély visszapillantástok lehetne - a rémülettől már nem lennétek életképesek. Vagy hajtana a nagy félelem, hogy mindent megtegyetek amit tőletek követelnek, csakhogy elkerülhessétek borzalmas sorsotokat, és megszabaduljatok minden anyagi formától.

Tehát nekem meglenne a hatalmam, hogy egy olyan életútra kényszerítselek bennetek, amely megfelelne az akaratomnak - ha engedélyeznék egy visszapillantást. De hozzátok való szeretetem nagyobb, és korlátlan boldogságot akar készíteni - az pedig nem engedi meg az akarat kényszerítését. Ahhoz, hogy határtalanul boldogok lehessetek, teljes akarati szabadságban kell élnetek. Olyan szabadságban, amely az én akaratomnak, azaz örök Rendemnek megfelel.

Értsétek hát meg, hogy az irgalom és a szeretet műve az, hogy elveszem a visszaemlékezésteket. Egyrészt azzal, hogy nem tudtok egy legyőzött földi életről, másrészt azzal, hogy olyan lehetőséget teremt, melyen átmenve határtalan boldogsághoz juthattok. Tudás nélkül azért nem hagylak benneteket, de az ilyen tudást bizonyítani nem lehet. Tehát van tudomástok egy előző állapotról, de ez nem terhel meg benneteket, mert már legyőztétek.

Viszont ez az ismeret nagyobb szellemi törekvésre hajt bennetek, ez mindig a legnagyobb szabad akarattal megy végbe, és így áldást hoz számotokra. Ezért mindig csak azt mondom nektek: ne utasítsatok vissza semmit, inkább mindent mérlegeljetek, amit elétek tárnak földi életetek okáról és céljáról. Gondoljátok át ezt az ismeretet, ami "testetöltéstekről" oktat.

Gondoljátok meg, és földi életeteket mindig úgy éljetek, hogy felelősséget érezzetek érte, és ezt a felelősséget előttem se kelljen szégyenletek. Higgyétek, nem hiábavaló a földi létetek, és más célja van, nem csak a test fenntartása és kielégítése. A test mulandó, és a földi élet hosszúságát sem tudjátok.

Ha nem vagytok hajlandók másfajta ismeretet elfogadni, ha azt, ami "nem bizonyítható" nem akarjátok elfogadni, úgy legalább tartsátok magatokat "Isten szavához". Ha azt hívő komolysággal hallgatjátok, az is felgyújthat bennetek egy kis világosságot, és némely dolog hihető és érthető lesz számotokra - pedig azt sem lehet bizonyítani.

Valamely formában keressetek kapcsolatot a Szellemi Birodalommal. Legyen az egy gondolat amit a Teremtőhöz küldtök, vagy akár a szeretet tetteivel, mely egész biztos kapcsolatot jelent velem. Így majd olyan titkok birtokába juttok, amik önmaguk vonják el magukról a fátylat, hogy segítséget kapjatok eme utolsó rövid út eredményes megtevéséhez.

Ne legyetek részvétlenek, ne csak testi kívánságaitok uralják egész gondolatvilágtokat, mert sokmindent teremtettem nektek, ami megfontolásokra indíthatna. Körül vagytok véve csodák minden fajtájával. Ezek mind szeretetem és hatalmam termékei, melyek engem tanúsítanak. Majd velem is próbáljatok kapcsolatba kerülni, mert a teremtésben nyilatkoztatom ki magamat. Ez majd megóv a rettenetes sorstól, hogy magatoknak újra át kelljen menni rajta. Majd megszabadultok a formátoktól, és újra bemehettek a szellemek boldog birodalmába, ahol szabadságban, világosságban és erőben, örök boldogságban éltek.
Ámen.

B.D.Nr.3593 1945. 11. 03.A szellemi és a földi világ ellentétes


A földi világ és a Szellemi Birodalom egymással ellentétben áll, ezért annyira ellentétesek az ember iránti követelmények. Az ember soha nem tud eleget tenni mindkettő igényének. Minden feltétel nélkül csakis az egyik követelményeihez kell alkalmazkodnia.

Érthető módon a Szellemi Birodalom csak szellemi javakat oszt, és ezt olyan feltételek mellett, mely ellentmond a világ kívánságainak. A világ földi kincseket kínál azoknak az embereknek, akik kívánságait teljesítik. A világ kívánsága - amit az ember elé állít - ellentétes a Szellemi Birodalom követelményeivel. Ugyanis testi élvezeteket és testi jólétet állít előtérbe, és megnehezíti a lélek szellemi javak utáni törekvését - talán teljesen lehetetlenné is teszi. Pedig a Szellemi Birodalom követelményeinek kell eleget tenni, a testet is ugyanarra kell hajlamossá tenni amit a lélek akar - ez viszont a földi vágyak feladását jelenti.

Így áll szembe egymással két világ - és az ember választás előtt áll, hogy melyik világ javára döntsön. Az egyik világ mindig követelni fogja a másik feladását. Vagy a test, vagy a lélek beszél majd, azaz a léleknek kell megtenni a döntést, hogy fontosabb-e a maga kialakulása, vagy a test jóléte a fontosabb az ember földi élete tartamára. A Szellemi Birodalom pazar adományokat ad, melyeket mint ember nem tud értékében felmérni, de amelyek ELMÚLHATATLANOK, és a lélek számára olyan gazdagságot jelentenek, melyet a Szellemi Birodalomban saját boldogságára használhat. A világ a testnek nyújt jólétet és kincseket, de ezek mulandók, és nem viheti magával a túlvilágba, a Szellemi Birodalomba. Ezek mulandók, ahogy a test is mulandó amint elhagyja a lélek, és a földi világból átmegy a Szellemi Birodalomba. Ha a lélek mindig csak a földi birodalomra gondol, a szellemi világban nagyon szegényesen fog állni. De a földi javakról való szabad akaratú lemondás feltétlenül szellemi javak birtoklását hozza magával, mert csak akkor mond le, ha a SZERETET MUNKÁLKODIK BENNE. Enélkül uralkodóvá válik benne a földi javak utáni vágy. De ahol felébredt a szeretet, ott a lélek törekszik - sokszor öntudatlanul is - szellemi javakra, és figyelmen kívül hagyja a földi javakat.

Tehát a földi élet alatt az ember lelke választás előtt áll, hogy a földi vagy szellemi világ felé törekedjen-e. Döntése szerint alakul sorsa a szellemi világban, melybe átmegy, mikor letelt a földi próbaidő. Gazdagság vagy szegénység? Boldogság, vagy sajnálatos állapot? Az igazi boldogság azt követeli, hogy le kell győzni mindent ami földi - tehát a mulandót.
Ámen.

B.D.Nr.8465 1953. 04. 12.


Miért nem ismert általánosan a visszavezetés folyamata?


Csak mindig felém irányítsátok utatokat, és akkor segítséget kaptok minden szükségben és szorongattatásban, legyen az földi vagy szellemi. Majd rájöttök, milyen hasznos volt lelketeknek, mert a tiszta igazság mindig áldásos. Nem állítottam számotokra határt, és ha szellemi tudástokat bővíteni akarjátok, úgy mindig kész vagyok rá, és tanítalak benneteket. Felvetitek a kérdést, miért most kap magyarázatot az a tudás, melyről eddig semmi, vagy nagyon kevés ismeret volt.

Íme megmagyarázom:

Ismételten voltak olyan emberek, akiknek a szellemi állapota megengedte, hogy bevezetést kaphassanak a teremtés mélyebb titkaiba. Ezeknek tudomásuk volt a teremtmények őskezdetéről, az elbukásról, és öröktől való Megváltó Tervemről is. De ezt a tudást soha nem lehetett a többi emberre átvinni, ha azok még alacsonyabb szellemi állapotban voltak, mint aki tőlem kapta. Mélységében soha nem értette volna meg, és ha a másik csak a szavak szerint vette volna azt, akkor értelme tiltakozott volna, agyrémnek nevezve visszautasította volna - mert egy még fel nem ébredt szellem nem képes megérteni.

Épp ilyen volt Földön jártamban az emberiség is, nagyon alacsony szellemi fokon állt, mert még teljesen ellenfelem hatalma alatt volt. A nagy szellemi sötétségnek ez volt az oka, és ezért nagyon kevés volt a száma azoknak, kiket meg tudtam tanítani a teremtésre vonatkozó titkokra. Még ezek is nehezen értették meg, mert még terheltek voltak az ős-bűnnel - és ez hiányos ismeretet is jelent. Igaz, többször megkérdeztek, de én csak kereszthalálom utáni megvilágosulásukra tudtam utalni. Majd ha végbement a Megváltás Műve, majd az elveszi a sűrű sötétséget azokról, akik engem szeretnek. Tehát ezek lassan megértették mindazt, amit nekik tanítottam. De tudásukat épp ez ok miatt, hogy embertársaik szelleme még nem ébredt fel, nem tudták továbbadni - mert nem értették volna meg őket.

A tudás tehát a felébredt szellem tudása, a helyes életvitel eredménye - a szeretet eredménye. Magam is elsősorban ezt hirdettem, ezért az embereket arra kellett indítani, hogy szeretetparancsomat teljesítsék.

Továbbá azt is tudnotok kell, hogy bár tanítványaim az utókor számára leírták amire megbízást adtam nekik, viszont ők maguk sem tudták felfogni még a mély bölcsességeket. Ezért csak mint rájuk bízott feladatot teljesítették, hogy hírt adjanak mit mondtam az embereknek akik követtek, akik bennem prófétát láttak, tőlem csodákat vártak, vagy mindenfajta betegségből való gyógyulásukat kértek. Akik szavaimból erőt és vigaszt merítettek, és akikben - mert volt bennük jóindulat - én meg tudtam erősíteni az egy-istenben való hitet.

Nagyon kevesen voltak, akik mélyebbre akartak volna hatolni. Ezeket is inkább az értelmük késztette, és nem a szívük, hogy olyan dolgokról érdeklődjenek, mikre tőlem választ kaphatnak. Elfogadták ugyan a magyarázatokat, de az nem hatolt mélyebbre - kivéve egyeseket, kiknek szerető szívük volt, akik engem felismertek Istenüknek és Teremtőjüknek. Nem kell különösebben magyaráznom, hogy bevezettem őket a tudásba, és ők nagyon boldogok voltak.

De ez a tudás mindig csak azok számára maradt boldogító szellemi kincs, akiket magam vezettem rá, tehát a követőimnek. De embertársaikra nem vivődött át, sem utódaikra, mert nem volt elég megértés bennük, és ezért ezek a beszélgetések nem kaptak említést tanítványaim leírásában.

Azonkívül az őskezdet, és minden teremtett végcéljának az ismerete nem volt az akkori emberek számára szükséges, sőt, nem is lett volna előnyös. Ha mint tananyagot adtam volna nekik, bizonyos tekintetben kényszerítően hathatott volna az emberek akaratára. Irtózattal gondoltak volna vissza fejlődésükre, és nem tudtak volna szabadon érezni, vagy szeretetet érezni Istenük iránt. Tervem teljesen érthetetlen lett volna számukra. Amint azonban isteni kinyilatkoztatásokat vezethettem a Földre, az emberek számára ez az ismeret is megnyílt.

A közeli vég megmagyarázza azt is, hogy miért kaptok mindig tisztább magyarázatot. Azért, mert nem lehet az embernek soha elég behatóan szeme elé állítani felelősségét, mert most az ÚJRASZÁMŰZETÉS tényéről van szó, mely csak EGY MEGVÁLTÓ KORSZAK VÉGÉN LÉP FEL, és amely nagyon jelentős minden emelkedőben lévő lélek számára.

Ezt megelőzően a lelkeknek - akik a Földön nem érték el érettségüket - megvolt a lehetőségük, hogy a túlvilágon kiérlelődjenek. Viszont egy megváltási korszak végén nincs meg már ez a lehetőség, mert akkor minden lélek, aki a földi próbaidőben kudarcot vallott, újból egyes részecskére oldódik, és a kemény anyagba lesz száműzve.

Mi lenne hát érthetőbb, mint hogy erről nektek embereknek ismeretet adok, hogy mi vár rátok, ha csődöt mondotok? Földi életpróbátokat meg tudnátok állni minden ismeret nélkül is, DE CSAK AKKOR, HA SZERETETBEN ÉLTEK. De mikor a szeretet annyira elhidegül, hogy a kudarc elkerülhetetlen, és amikor lepecsételődik a lélek száműzetése és sorsa - akkor előtte minden eszközt bevetek, hogy az emberiséget felrázzam! Arról is gondoskodom, hogy az emberiség ismeretet kapjon nagy teremtő tervemről. Még akkor is, ha ennek eredménye nem sokkal több, mint hogy az emberek hitetlenül meghallgatják ezt az ismeretet, és inkább visszautasítják, mint elfogadják!

Viszont én ismerem az egyes ember akaratát, és ezért azt is tudom, hogy ki zárkózik el előle, és ki vonja le belőle a helyes következtetést. Valóban, az ismeretet elvezetem ezekhez teljes igazságban, a legmélyebb szellemi tudásban, ahogyan ezt minden időben megtettem azokkal, kiknek szíve magyarázatot kért, akiknek élete szeretetben telik el, és akik ezáltal befogadó képesek. Mert a SZERETET, BÖLCSESSÉG ÉS HATALOM ISTENÉT ismerjétek fel bennem, és minden eseményben, amit majd átéltek. Bízzatok bennem, és mindig vegyétek igénybe segítségemet - mert a vég előtt még nagy szükségállapot lesz. Viszont aki bízik bennem, és kitart egész a végig, az üdvözül.
Ámen.

B.D.Nr.7728 196o. 1o. 21.


A Megváltó Terv végbeviteleMegváltó Tervemet olyan világosan tárom elétek, hogy abból végtelen szeretetemet is kiolvashatjátok. Hogy nem kell kételkednetek a szeretet Istenében még akkor sem, ha bele kell vonnom a Megváltás Tervébe a Földön az utolsó megsemmisítő munkát is. Tehetnék-e valami mást, mint aminek nem a szeretet az indítója? Viszont ti emberek nem tudtok mindent áttekinteni. Mégis, öröktől való Megváltó Tervem megmagyarázza, amit értelmetek tétovázva akar csak elfogadni. Csakis végtelen szeretetem visz rá, hogy Megváltó Tervemet kivitelezzem, mert bölcsességem helyesnek ismerte el, és mindenhatóságom a megállapított időben végbe is viszi. Ne higgyétek emberek, hogy rávehettek egy másik tervre, mert most már nem egyedül az emberek megmentéséről van szó, hanem az EGÉSZ SZELLEMI FEJLŐDÉSRŐL, mely ismét újból kezdődik - és amit egy ÚJ MEGVÁLTÓ PERIÓDUS vezet be. Minden szelleminek újabb besorolásáról van szó, és a SZELLEMEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉRŐL, akik már az én-tudat stádiumában vannak, és akiket annak megfelelően kell elhelyezni, ahova érettségük szerint valók. Egy megváltó korszak alatt ismételten voltak kisebb szakaszok, ahol az ítélet különféle formájával kellett közbenyúlnom. Az embereket ismételten figyelmeztettem, és intettem - és visszatérési szándékuknak megfelelően az ítélet kitolódott, vagy megszűnt. Szeretetem ismételten közbelépett, hogy megpróbálja az embereket a helyes útra terelni, mielőtt igazságosságom vette volna át a szót. Egy megváltó korszak szakaszai lehatároltak, de elég lett volna, hogy meghozza valamennyi léleknek a megváltást, ha az emberek akarata erre használta volna.

De egyszer ezek az idők is lefutnak, és ismét gondolni kell a teremtésben megkötött szellemire, mert azoknak is ugyanazt a fejlődést kell megtenniük - és meg is akarják tenni, mert egyszer azoknak is szabaddá kell válniuk formájuktól.

MERT SZERETETEM A MÉG NEM ÉRETT SZELLEMI SZÁMÁRA IS ÉRVÉNYES.
Megváltó Tervem magába ölel minden valamikor tőlem eltávozott szellemit. Erre emberek nektek is gondolnotok kell, amikor Megváltó Tervem érthetetlennek, és szeretetemmel összeférhetetlennek látszik.

SZÜKSÉGESSÉ VÁLT MINDEN SZELLEMI ÚJBÓLI BESOROLÁSA, DE AZ EMBERISÉG IS OLYAN SZELLEMI MÉLYPONTON ÁLL, AMELY FELTÉTELEZI A VÉGET. Szükség van a teremtés és azon emberek feloldására is, akik nem találtak hozzám, és már nem is fognak hozzám eltalálni.

Higgyétek el, ezt bölcsességemben felismerem, és öröktől fogva felismertem. Az utolsó idők embereinek akaratáról és érettségi fokának milyenségéről tudok. Megváltó Tervemet ennek az akaratnak megfelelően állítottam fel, és melyet valóban végbeviszek, mikor eljön az ideje. Minden nap kegyelem, mert még felhasználható a hozzám való visszatérésre, hozzám, Atyátokhoz. A lelket minden új nap még érlelődésre segítheti, és ezért minden napot ismerjetek el kegyelmi ajándéknak, és legyetek hálásak szeretetemért, mely szeretet biztosan elkísér a végig - míg az utolsó nap el nem érkezik. De megérkezik, az biztos és igaz, MERT AZ ÉN SZAVAM IGAZSÁG, ÉS ÖRÖKKÉ AZ MARAD.
Ámen.
Forrás:
http://kozlesek.vilagkozepe.hu/www.berthadudde.hu/kozlesek.htm


     

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!